Objednejte se: +420 608 883 693 / +420 728 531 230 info@fyzioactive.cz


Fyzioterapie dětí

Terapie je zaměřená na širokou škálu pediatrických diagnóz, především však na VDT (vadné držení těla), bolestivé a poúrazové stavy začínajících sportovců, růstové bolesti, hypermobility aj.

Terapie vychází především ze znalostí vývojové kineziologie s cílem normalizace funkce pohybového systému.

V posledních desetiletích se hovoří o enormním nárůstu VDT u dětí. Tento nárůst je spojován se změnou životního stylu, s nárůstem obezity, se zvyšujícími se nároky kladenými na děti školního a předškolního věku. Dětem chybí spontánní pohybová aktivita nebo naopak druhým extrémem je specializace na jeden sport a příliš vysoká intenzita tréninku. VDT je korigovatelné a vhodná pohybová aktivita vede k jeho korekci.